ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті викладено досвід організації виховної роботи у Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа імені В. Г. Короленка» Харківської обласної ради, який є одним із провідних спеціальних закладів України, щодо освіти дітей з порушеннями зору. В статье изложен опыт организации воспитательной работы в коммунальном заведении "Харьковская специальная школа имени В. Г. Короленко" Харьковского областного совета, который является одним из ведущих специальных заведений Украины, по образованию детей с нарушениями зрения. The article presents the experience of organizing educational work in Komunalnoe institution "Kharkiv special school named after V. G. Korolenko” of Kharkiv regional council, which is one of the leading special institutions of Ukraine, regarding education of children with visual mpairments.
Опис
Ключові слова
виховний процес, соціалізація дітей з порушеннями зору, діти з порушеннями зору, правове виховання, магістерські роботи, воспитательный процесс, социализация детей с нарушениями зрения, дети с нарушениями зрения, правовое воспитание, магистерские работы, educational process, socialization of children with visual impairments, children with visual impairments, legal education, master's work
Цитування
Полежака О. І. Виховна робота з дітьми з порушеннями зору у сучасних умовах / О. І. Полежака // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 284–290.