Освіта 4.0: навички майбутнього вчителя початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
У публікації проаналізовано четверту хвилю розвитку освіти (Education 4.0). Четверта хвиля розвитку характеризується різноманітністю, справедливістю, інклюзивністю, складністю, невизначеністю, ризиком і гіперпідключенням через значні зміни в політичних, економічних, соціальних, технологічних та екологічних сферах. Education 4.0 базується на творчому навчанні, навчанні протягом усього життя, міждисциплінарному та персоналізованому навчанні, орієнтованому на студента і заснованому на гуманістичних цінностях і не може існувати відокремлено від глобальних змін. Зазначено, що зосереджуючи увагу на індивідуальному розвитку навичок та вирішенні проблем, співпраці та адаптивності, нова парадигма освіти може надати студентам можливість досягти успіху в умовах глобальної економіки. The publication analyses the fourth wave of education development (Education 4.0). The fourth wave of development is characterised by diversity, equity, inclusiveness, complexity, uncertainty, risk and hyperconnectivity due to significant changes in the political, economic, social, technological and environmental spheres. Education 4.0 is based on creative learning, lifelong learning, interdisciplinary and personalised learning, student-centred and based on humanistic values and cannot exist in isolation from global change. It is noted that by focusing on individual skill development and problem solving, collaboration and adaptability, the new paradigm of education can provide students with the opportunity to succeed in a global economy.
Опис
Ключові слова
Освіта 4.0, освітній процес, розвиток освіти, цифрові технології, інновації, початкова школа, підготовка фахівців, Education 4.0, educational process, educational development, innovations, digital technologies, primary school, training of specialists
Цитування
Філатова Л. С. Освіта 4.0: навички майбутнього вчителя початкових класів / Л. С. Філатова // Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects : Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, Tallinn, Estonia, April 16–18, 2024. – Tallinn : Ühingu Teadus juhatus, 2024. – № 196. – Pp. 172–176.