СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ АТМОСФЕРИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Анотація
У публікації висвітлено особливості створення сприятливої, позитивної емоційної атмосфери навчання і виховання у вальдорфській школі. Усі вальдорфські засоби (організаційні форми і методи навчання та виховання) спрямовані на забезпечення позитивної атмосфери навчання, що є передумовою формування у школярів бажання пізнавати нове. Зазначено, що завдяки створенню яскравого, захопливого освітнього середовища у вальдорфській школі діти засвоюють значний за обсягом навчальний матеріал, збагачують своє мовлення, розвиваються їхні комунікативні вміння, соціальні навички, розширюється світогляд учнів, що створює підґрунтя для подальшого навчання, поглиблення отриманих знань, розвитку пізнавальної активності і гармонійного розвитку особистості. The publication highlights the features of creating a favorable, positive emotional atmosphere of learning and upbringing in a Waldorf school. All Waldorf means (organizational forms and methods of teaching and upbringing) are aimed at ensuring a positive learning atmosphere, which is a prerequisite for the formation of students' desire to learn new things. It is noted that thanks to the creation of a bright, exciting educational environment in a Waldorf school, children learn a significant amount of educational material, enrich their speech, develop their communication skills, social skills, expand the worldview of students, which creates the basis for further education, deepening the knowledge gained, and the development of cognitive activity and harmonious personality development.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, освітній процес, освітнє середовище, розвиток особистості, Waldorf school, educational process, educational environment, personality development
Цитування
Лупаренко С. Є. Створеня позитивної емоційної атмосфери навчання і виховання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко // Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 23 трав. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 248–252.