ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено організацію інклюзивної освіти в умовах війни. Зазначено, що організація навчання учнів з особливими освітніми потребами можлива лише у безпечному освітньому просторі. При цьому, на перший план випливає врахування особливостей психо-емоційного стану, особливостей пізнавального розвитку дитини. Також важливою є робота з фахівцем та його підтримка, навіть, у дистанційному вигляді, який надасть необхідну інформацію не лише учням, а й батькам для організації самостійного створення освітнього, ресурсного середовища у будь-якій точці планети, для мінімізації психологічного травмування дитини. The publication examines the organization of inclusive education in wartime conditions. It is noted that the organization of education of students with special educational needs is possible only in a safe educational space. At the same time, taking into account the peculiarities of the psycho-emotional state, the peculiarities of the child's cognitive development comes to the fore. It is also important to work with a specialist and support him, even remotely, who will provide the necessary information not only to students, but also to parents to organize the independent creation of an educational, resourceful environment anywhere on the planet, to minimize the psychological trauma of the child.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, учні з особливими освітніми потребами, военний стан, російсько-українська війна, inclusive education, students with special educational needs, martial law, Russian-Ukrainian war
Цитування
Тарасюк С. С. Особливості організації навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах війни / С. С. Тарасюк // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 68–69.