Використання сенсорної інтеграції з метою корекції мовлення у дітей із дизартричними порушеннями при ДЦП

dc.contributor.authorМонашева, Ю. Ю.
dc.date.accessioned2024-03-05T09:58:31Z
dc.date.available2024-03-05T09:58:31Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз на основі наукових досліджень вплив методу сенсорної інтеграції в корекції дизартричних порушень у дітей із дитячим церебральним паралічем. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “дитячий церебральний параліч”, “дизартрія”, “сенсорна інтеграція”. Визначено компоненти, критерії, показники, та ефективність впливу методу сенсорної інтеграції на корекцію дизартричних порушень. Науково доведено та розроблено корекційні вправи, які спрямовані на виправлення дизартричних порушень у дітей з дитячим церебральним паралічем. In the qualification work, a theoretical analysis was carried out based on scientific studies of the effect of the sensory integration method in the correction of dysarthric disorders in children with cerebral palsy. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "infantile cerebral palsy", "dysarthria", "sensory integration". The components, criteria, indicators, and effectiveness of the sensory integration method on the correction of dysarthric disorders are determined. Corrective exercises aimed at correcting dysarthric disorders in children with cerebral palsy have been scientifically proven and developed.
dc.identifier.citationМонашева Ю. Ю. Використання сенсорної інтеграції з метою корекції мовлення у дітей із дизартричними порушеннями при ДЦП : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. Ю. Монашева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 75 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14248
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectдитячий церебральний параліч
dc.subjectдизартрія
dc.subjectсенсорна інтеграція
dc.subjectкорекція
dc.subjectchildren
dc.subjectcerebral palsy
dc.subjectdysarthria
dc.subjectsensory integration
dc.subjectcorrection
dc.titleВикористання сенсорної інтеграції з метою корекції мовлення у дітей із дизартричними порушеннями при ДЦП
dc.title.alternativeThe use of sensory integration for the purpose of speech correction in children with dysarthric disorders in cerebral palsy
dc.typeOther
Файли
Колекції