ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Анотація
Стаття присвячена проблемі класифікації видів злочинів, відповідальність за які передбачена Розділом II Кримінального кодексу України. Виділено дві групи посягань: злочини проти життя (вбивство та доведення до самогубства) та злочини проти здоров’я. Визначено, що злочини проти здоров’я особи відповідно до чинного Кримінального кодексу можуть бути розподілені на п’ять груп. Статья посвящена проблеме классификации видов преступлений, ответственность за которые предусмотрена разделом II Уголовного кодекса Украины. Выделены две группы посягательств: преступления против жизни (убийство и доведение до самоубийства) и преступления против здоровья. Определено, что преступления против здоровья согласно действующего Уголовного кодекса могут быть разделены на пять групп. The article is devoted to the problem of the classification of crimes which are placed in Section II of the Criminal Code of Ukraine. It is identified two groups of violations, such as crimes against life (murder and incitement to suicide) and crimes against health. It is determined that under the Criminal Code crimes against the person's health can be divided into five groups.
Опис
Ключові слова
злочини проти життя, злочини проти здоров’я, злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи, злочини в сфері медичного обслуговування, преступления против жизни, преступления против здоровья, преступления в сфере медицинского обслуживания, crimes against life, crimes against health, crimes in the field of medical care
Цитування
Павленко Т. А. Щодо питання класифікації злочинів проти життя та здоров’я особи за кримінальним кодексом України / А. Т. Павленко // Порівняльно-аналітичне право [Електронне видання]. – 2017.– № 1. – С. 205–208.