Прийоми гейміфікації в освітньому процесі як засіб підвищення мотивації молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто гейміфікацію, в основі якої лежать принципи та техніки, що використовуються при створенні комп’ютерних ігор, і які дозволяють не лише підвищити мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, а й підвищують ймовірність досягнення цілей та завдань навчального матеріалу. Гейміфікація – один із найкращих способів підвищити інтерес до навчання. Це спосіб, який добре працює незалежно від віку учня, тому що всім подобається викид дофаміну, коли ми граємо у відеоігри. The article considers gamification, which is based on the principles and techniques that used in the creation of computer games, and which allow not only to increase the motivation of students to cognitive activity, but also increase the probability of achieving the goals and objectives of the educational material. Gamification is one of the best ways to increase interest in learning. It is a method that works well regardless of the age of the learner because everyone enjoys the release of dopamine when we play video games.
Опис
Ключові слова
гейміфікація, освітній процес, діти молодшго шкільного віку, gamification, educational process, children of primary school age
Цитування
Савченко П. Прийоми гейміфікації в освітньому процесі як засіб підвищення мотивації молодших школярів / П. Савченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 41.