Організація освітньої діяльності сільськогосподарських шкіл в Україні (1920–1930 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У роботі розкрито освітню діяльність сільськогосподарської школи при Охтирському дитячому містечку, Богодухівської та Вовчанської сільськогосподарських шкіл. Охарактеризовані їх мета (виховання корисного, здорового, працездатного члена суспільства, який має організаторські навички і проникнутий громадськими інститутами, умілого знавця, техніка, агронома) і структура. Визначені форми організації та методи навчання, особливості здійснення просвітньої роботи в сільськогосподарських школах. В работе раскрыто образовательную деятельность сельскохозяйственной школы при Ахтырском детском городке, Богодуховской и Волчанской сельскохозяйственных школ. Охарактеризованы их цель (воспитание полезного, здорового, трудоспособного члена общества, который имеет организаторские навыки и проникнут общественными институтами, умелого знатока, техника, агронома) и структура. Определены формы организации и методы обучения, особенности осуществления просветительской работы в сельскохозяйственных школах. This work has revealed the educational activity of an agricultural school at Okhtyrka children’s town, Bogodukhiv and Vovchansk agricultural schools. The purpose and the structure of agricultural schools have been characterized. The purpose was upbringing the helpful, healthy, active working person who has managerial skills, cooperates with public institutions and who is a skilled expert, technician and agriculturist. The organizational forms and methods of education, the peculiarities of realization of educational work have been determined.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарська школа, освітня діяльність, діти, форми організації навчання, методи навчання, просвітня робота, сельскохозяйственная школа, образовательная деятельность, дети, формы организации обучения, методы обучения, просветительная работа, agricultural school, educational activity, children, organizational forms of training, learning organization, teaching methods, educational work
Цитування
Лупаренко С. Є. Організація освітньої діяльності сільськогосподарських шкіл в Україні (1920–1930 рр.) / С. Є. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 68–70.