Залучення інвестицій в Україну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Для України дуже важливим постає питання створення сприятливого клімату залучення іноземних інвестицій як одного з найефективніших механізмів діяльності та розвитку вітчизняних підприємств, особливо аграрного сектору. Залучення в аграрний сектор великомасштабних інвестицій та ефективне їх використання є визначальним фактором розвитку і підвищення конкурентоспроможності однієї з провідних галузей економіки України.Для Украины очень важным встает вопрос создания благоприятного климата привлечения иностранных инвестиций как одного из эффективных механизмов деятельности и развития отечественных предприятий,особенно аграрного сектора. Привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций и эффективное их использование является определяющим фактором развития и повышения конкурентоспособности одной из ведущих отраслей экономики Украины.For Ukraine, it is very important to create a favorable climate for attracting foreign investment as one of the effective mechanisms for the activity and development of domestic enterprises,especially the agricultural sector. Attracting large-scale investments to the agricultural sector and their effective use is a determining factor in the development and competitiveness of one of the leading sectors of the Ukrainian economy.
Опис
Ключові слова
іноземні інвестиції, економіка України, студенські роботи, иностранные инвестиции, экономика Украины, студенческие работы, foreign investment, definition of strategy, Ukrainian economy, student work
Цитування
Мінасян Т. Л. Залучення інвестицій в Україну / Т. Л. Мінасян / / Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 117–119.