Сучасна армія: політологічний аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджується проблемне поле сучасної армії з позиції політологічного аналізу. В контексті даного аналізу визначаються базові моделі взаємодії армії та сучасного соціуму за нових умов його розвитку через з’ясування особливостей функціонування і взаємодії армії та інших суспільних інститутів українського соціуму на прикладі інститутів громадського контролю та капеланської служби. The paper examines the problem field of the modern army from the standpoint of political analysis. In the context of this analysis, the basic models of interaction between the army and modern society under new conditions of its development are determined by clarifying the features of functioning and interaction of the army and other social institutions of Ukrainian society on the example of public control and chaplaincy.
Опис
Ключові слова
армія, суспільство, інститут, держава, збройні сили, національна безпека, капеланство, демократичний контроль, громадський контроль, army, society, institute, state, armed forces, national security, chaplaincy, democratic control, public control
Цитування
Чайковський Р. С. Сучасна армія: політологічний аналіз : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / Р. С. Чайковський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 71 с.
Колекції