ОЦІНКА СТАНУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності учнів. Дослідження проводилося серед 31 учня 10 класів Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області, віком 16-17 років, впродовж 3-х тижнів з 03 квітня по 21 квітня 2023 року. Зазначено, що отримані результати свідчать, що досліджувані учні реагують більше на стимули високої інтенсивності. Раптовий перехід від однієї діяльності до іншої, чи несподівані навантаження для них є не шкідливими, чи такими які викликають загрозливу напругу організму. Однак, виконання монотонної роботи у підлітків викликає певні труднощі. The publication examines the definition of individual features of the higher nervous activity of students. The study was conducted among 31 students of the 10th grade of the Kharkiv Gymnasium No. 14 of the Kharkiv City Council of the Kharkiv region, aged 16-17, during 3 weeks from April 3 to April 21, 2023. It is noted that the obtained results indicate that the studied students react more to stimuli of high intensity. A sudden transition from one activity to another, whether unexpected loads are not harmful for them, or such that cause a threatening tension of the body. However, performing monotonous work in teenagers causes certain difficulties.
Опис
Ключові слова
вища нервова діяльність, школярі, higher nervous activity, schoolchildren
Цитування
Комісова Т. Є. Оцінка стану вищої нервової діяльності підлітків / Т. Є. Комісова, К. І. Устімчук // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 51–52.