Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді розкрито роль прямих іноземних інвестицій в умовах важкої економічної ситуації в Україні. The report reveals the role of direct foreign investment in the difficult economic situation in Ukraine.
Опис
Ключові слова
економіка України, інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, студентські роботи, economy of Ukraine, investment activity, direct foreign investments, student work
Цитування
Сергієнко К. Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / К. Є. Сергієнко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 62–63.