Формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Доведено, що молодшим школярам під час освітнього процесу в початковій школі потрібно закласти фундамент поведінки в колективі для правильної взаємодії з іншими, використовуючи різні форми та методи та формування толерантності. Слід зазначити, що рівень толерантності молодшого школяра перш за все буде залежати від обізнаності вчителя в даному питанні та соціального оточення. The publication examines the formation of tolerance of younger schoolchildren in the educational process of primary school. It has been proven that during the educational process in elementary school, younger students need to lay the foundation of behavior in a team for proper interaction with others, using various forms and methods and formation of tolerance. It should be noted that the level of tolerance of a junior high school student will first of all depend on the teacher's awareness of this issue and the social environment.
Опис
Ключові слова
толерантність, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, tolerance, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Рохмаїл А. Формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи / А. Рохмаїл // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 28.