ІНВЕРСІЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах на основі наукового аналізу літературних джерел з’ясовано основне поняття інверсії, застосування інверсії при розв’язуванні та при доведенні математичних задач. Theses based on scientific analysis of literature sources clarify the basic concept of inversion, the use of inversion in solving and proving mathematical problems.
Опис
Ключові слова
інверсія, задачі на побудову, ін’єкція, сюр’єкція, бієкція, іnversion, construction, injection, surjection, bijection
Цитування
Сіра І. Т. Інверсія та її застосування до розв’язування задач елементарної геометрії / І. Т. Сіра, М. А. Шевченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б.в.], 2022. – С. 106–108.