Система початкової освіти в Німеччині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено систему початкової освіти в Німеччині. Німеччина одна із країн яка створила одну з кращих освітніх систем у світі. Навчання безкоштовне і обов’язкове для всіх громадян країни, особливо молодших школярів. У центрі уваги вчителя на уроці є організація навчальної діяльності учнів залежно від її змісту і підготовки дітей. Майже всі теми, з якими діти стикаються під час навчання, додатково реалізуються в позаурочній діяльності. Саме таке поєднання є однією з умов формування інтегрованого освітнього середовища в початковій школі Німеччини. The article examines the system of primary education in Germany. Germany is one of the countries that created one of the best educational systems in the world. Education is free and compulsory for all citizens of the country, especially younger schoolchildren. The focus of the teacher's attention in the lesson is the organization of students' educational activities depending on its content and children's preparation. Almost all topics that children encounter during education are additionally implemented in extracurricular activities. This combination is one of the conditions for the formation of an integrated educational environment in German primary schools.
Опис
Ключові слова
освітній процес, початкова освіта, Німеччина, студентські роботи, educational process, primary education, Germany, student works
Цитування
Солодовник А. Система початкової освіти в Німеччині / А. Солодовник // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 31.