ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах схарактеризовано деякі теоретичні, логічні й емпіричні загальнонаукові методи пізнання, розкрито їх роль у навчанні математики в закладах загальної середньої освіти.The theses characterize some theoretical, logical and empirical general scientific methods of cognition, reveal their role in teaching mathematics in general secondary education.
Опис
Ключові слова
науковий метод, аксіоматичний метод, аналогія, порівняння, аналітико-синтетичний метод, індукція, дедукція, моделювання, scientific method, axiomatic method, analogy, comparison, analytical-synthetic method, induction, deduction, modeling
Цитування
Дейніченко Т. І. Загальнонаукові методи в навчанні математики / Т. І. Дейніченко, Д. В. Толок // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 65–67.