ЯПОНСЬКА РОДИНА В ПЕРІОД «МЕЙДЗІ ІСІН» (1868 ‒ 1912 РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто історію японської родини в період «Мейдзі ісін». Зазначено, що японська міська родина епохи Мейдзі, так само, як і сучасна родина, ставила акцент не стільки на стосунках між подружжям, скільки на стосунках між батьками й дітьми, які були «більш емоційними», ніж стосунки між чоловіком і дружиною. Чоловік, по суті, демонстрував собою зовнішній, «соціальний» елемент, який залежав від «робочого колективу» і був відносно нестійкий; у той же час заміжня жінка, що уособлювала домашнє вогнище, майбутнє дітей і безпеку батьків, більше брала участь у житті родинної групи, що складалася переважно з бабусь і дідусів, батьків і дітей. The article examines the history of the Japanese family during the Meiji period. It is noted that the Japanese urban family of the Meiji era, like the modern family, focused not so much on the relationship between spouses as on the relationship between parents and children, which was "more emotional" than the relationship between husband and wife. The man was essentially an external, "social" element that depended on the "work team" and was relatively unstable; at the same time, the married woman, who represented the home, the future of children and the security of parents, was more participated more in the life of the family group, consisting mainly of grandparents, parents and children.
Опис
Ключові слова
японська родина, період «Мейдзі ісін», історія Японії, Japanese family, Meiji period, Japanese history
Цитування
Гайдар Ю. В. Японська родина в період «Мейдзі ісін» (1868‒1912 рр.) / Ю. В. Гайдар, Ямпольська Л. М. // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 148–152.