Здоровий спосіб життя молодших школярів в освітньому середовищі НУШ як педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання здорового способу життя молодших школярів. Робота вчителів початкових класів направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати. При цьому ми враховуємо всі сфери здоров’я: фізичне, психологічне й соціальне, що дає можливість зберегти і зміцнити здоров’я кожного школяра. The article deals with the education of a healthy lifestyle for younger students. The work of teachers primary school teachers is aimed at helping children to realize that health is a wonderful gift, the basis of human happiness, so it is necessary to to protect and strengthen it. In doing so, we take into account all areas of health: physical, psychological and social, which makes it possible to preserve and strengthen the health of each student.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, молодші школярі, Нова українська школа, healthy lifestyle, junior schoolchildren, New Ukrainian School
Цитування
Петренко Ю. Здоровий спосіб життя молодших школярів в освітньому середовищі НУШ як педагогічна проблема / Ю. Петренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 16.