Використання тестових завдань в процесі професійної підготовки сучасного вчителя математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ)
Анотація
У статті розглянуто шляхи використання тестових завдань в процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики як засобу контролю, як засобу навчання та як об`єкту вивчення. З`ясовано, що таке використання тестування сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх учителів математики. В статье рассмотрены пути использования тестовых заданий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей математики как средства контроля, как средства обучения и как объекта изучения. Выяснено, что такое использование тестирования способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих учителей математики. The article discusses ways of using tests in the training of future mathematics teachers as a means of control, as a means of education an dasan object of study. It was fo undthattheuscofsuch tests improves the quality of training for future mathematics teachers.
Опис
Ключові слова
тести для контролю, тести для навчання, тестова компетентність, тесты для контроля, тесты для обучения, тестовая компетентность, tests for control, tests for learning, competence of testing
Цитування
Сушко Ю. С. Використання тестових завдань в процесі професійної підготовки сучасного вчителя математики / Ю. С. Сушко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя каф. Математики і теорії та методики навч. математики НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, 11-13 трав. 2017 р. : тези доп. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2017. – С. 215–216.