Функції антропоморфних метафор-космонімів у поетичному універсумі Б.-І. Антонича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
У статті досліджено особливості метафористики лірики українського поета Богдана-Ігоря Антонича. Досліджуваний матеріал дозволяє виявити в поетичній картині світу Б.-І. Антонича особливої ваги взаємозв’язку людини зі Всесвітом. The article examines the peculiarities of the metaphorical nature of the lyrics of the Ukrainian poet Bohdan-Ihor Antonych. The researched material allows us to reveal in the poetic picture of the world B.-I. Antonych of the special importance of the relationship between man and the universe.
Опис
Ключові слова
Антонич. Б.-І. В., метафора, метафори-космоніви, поетична картина світу, магістерські роботи, Antonych B.-I., metaphor, cosmic metaphors, poetic picture of the world, master's work
Цитування
Цильова З. Функції антропоморфних метафор-космонімів у поетичному універсумі Б.-І. Антонича / З. Цильова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 165–167.