Володимир Дрозд. Повість «Ирій»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
В доповіді розглядається повість В. Дрозда «Ирій» (1974) в контексті української «химерної» прози. Іронія, гротеск, театральність з елементами фольклорної та міфологічної поети- ки, метаморфози персонажів, трансформація хронотопу, гумор — далеко не повний реєстр жанрових ідентифікаторів, які формують художньо-смислові площини цього твору. The report examines V. Drozd's story "Iry" (1974) in the context of Ukrainian "whimsical" prose. Irony, grotesque, theatricality with elements of folklore and mythological poetry ki, character metamorphoses, chronotope transformation, humor — far from a complete register of genre identifiers that form artistic and semantic planes of this work.
Опис
Ключові слова
українська «химерна» проза, Дрозд В. Г., абсурд, Ukrainian "whimsical" prose, Drozd V. G., absurdity
Цитування
Муслієнко О. В. Володимир Дрозд. Повість «Ирій» / О. В. Муслієнко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 266–270.