Вімельбухи: дидактичні перспективи використання в навчальному процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вімельбух (з німецької Wimmelbilderbuch – «мерехтлива книжка») – це «розвивальна книжка-розглядалка для дітей з яскравими, деталізованими, максимально насиченими візуальною інформацією ілюстраціями». З метою з’ясування найбільш популярних книжок було проаналізовано наповнення сайту книжкового інтернет-магазину Yакавоо. Зроблено висновок, що вімельбухи – це чудовий засіб для розвитку спостережливості та уваги у дітей, розвиває навички аналізу та логічного мислення. Вони спонукають уважно досліджувати кожну деталь на сторінці, шукати певні предмети або персонажів, а також розмірковувати над ситуаціями. Використання вімельбухів у навчальному процесі може істотно сприяти розвитку мовленнєвих навичок у дітей, особливо, якщо системно пропонувати різноманітні завдання. The article examines the Wimmelbuch (from the German Wimmelbilderbuch - "shimmering book") - it is "a developmental book-viewing book for children with bright, detailed, maximally saturated illustrations with visual information." In order to find out the most popular books, the content of the website of the Yakavoo online book store was analyzed. It was concluded that Wimelbukh is an excellent tool for developing observation and attention in children, develops the skills of analysis and logical thinking. They encourage you to scrutinize every detail on the page, to look for specific objects or characters, and to think about situations. The use of notebooks in the educational process can significantly contribute to the development of children's speaking skills, especially if a variety of tasks are systematically offered.
Опис
Ключові слова
читання, вімельбухи, освітній процес, студентські роботи, reading, Wimelbuchs, educational process, student works
Цитування
Зміївська А. Вімельбухи: дидактичні перспективи використання в навчальному процесі / А. Зміївська // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 25–27.