Управління конфліктами в організації

dc.contributor.authorКатющенко, С. М.
dc.date.accessioned2022-02-03T10:02:51Z
dc.date.available2022-02-03T10:02:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління конфліктами в організації. Уточнено причини виникнення конфліктів в організації, шляхи та засоби удосконалення управління конфліктами, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з попередження та розв'язання конфліктів. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The work investigates theoretical and practical achievements of scientists on conflict management problem in organization. The reasons of conflicts origin, ways and means of improving conflict management in organization are specified, diagnostic tools for measuring management activities for conflict prevention and resolution are organized. Comprehensive-targeted program to improve this aspect of management has been developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКатющенко C. М. Управління конфліктами в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / С. М. Катющенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6948
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктна ситуаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктологічна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад дошкільної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectconflictuk_UA.UTF-8
dc.subjectconflict situationuk_UA.UTF-8
dc.subjectconflict competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool educational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.titleУправління конфліктами в організаціїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeConflict management in the organisationuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції