ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено проблему використання текстового дидактичного матеріалу на уроках української мови із застосуванням компетентнісного підходу. Доведено, що за компетентнісним підходом текст є метою, результатом і провідним засобом навчання у мовній освіті. The publication highlights the problem of using text didactic material in Ukrainian language lessons using the competency approach. It is proven that according to the competence approach, the text is the goal, result and leading means of learning in language education.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, текстоцентричний підхід, дидактичний підхід, комунікативна компетентність, методи навчання, інноваційні методи, competence approach, text-centric approach, didactic approach, communicative competence, teaching methods, innovative methods
Цитування
Протопопова С. В. Текстоцентричний підхід як основа формування комунікативної компетентності учнів старших класів / С. В. Протопопова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 96–105.