Транспозиційні особливості форм дієслівного способу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було окреслено теоретичні засади семантичних зрушень у структурі дієслівного способу внаслідок транспозиції. Автором были обозначены теоретические основы семантических сдвигов в структуре глагольного способа в результате транспозиции. The author outlined the theoretical foundations of semantic shifts in the structure of the verb method due to transposition.
Опис
Ключові слова
транспозиційність форм дієслів, семантика, студентські роботи, транспозиционность форм глаголов, студенческие работы, transpositional forms of verbs, semantics, student work
Цитування
Чашка Я. П. Транспозиційні особливості форм дієслівного способу / Я. П. Чашка // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 81–83.