Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 2016 р.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Головне призначення цього покажчика – полегшити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2016 році. Главное назначение этого указателя – облегчить поиск и помочь преподавателям высших учебных заведений ознакомиться с кандидатскими и докторскими диссертациями, поступивших в фонд библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2016 году. The main purpose of this index is to facilitate the search and help teachers of higher educational institutions to familiarize themselves with candidate and doctoral dissertations received in the library fund of the G. S. Skovoroda KhNPU in 2016.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, докторські дисертації, кандидатські дисертації, освіта, библиографический указатель, докторские диссертации, кандидатские диссертации, образование, bibliographic index, doctoral dissertations, candidate dissertations, education
Цитування
Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди 2016 р . : наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 20 с.