Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить перелік наукової літератури, яка знаходиться у електронному каталозі та у фонді наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всім, хто цікавиться питаннями використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Рекомендательный библиографический указатель содержит перечень научной литературы, которая находится в электронном каталоге и в фонде научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Библиографический указатель рассчитан на научных работников, аспирантов, соискателей, преподавателей и руководителей учебных заведений различного типа, студентов и всех, кто интересуется вопросами использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Recommended bibliographic index contains a list of scientific literature, which is in the electronic catalog and in the collection of the scientific library of the KhNPU named after G. S. Skovoroda. The bibliographic index is designed for researchers, graduate students, applicants, teachers and heads of educational institutions of various types, students and everyone who is interested in the use of information and communication technologies in the educational process.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, інформаційно-комунікаційні технології, навчальний процес, дистанційне навчання, библиографический указатель, информационно-коммуникационные технологии, учебный процесс, дистанционное обучение, bibliographic index, information and communication technology, educational process, distance learning
Цитування
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі : рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. С. І. Грущенко ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 55 с.