Нова українська школа – стан і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Анотація
Дана стаття розглядає причини реформування загальної середньої освіти в Україні, визначає основні етапи реалізації концепції Нова українська школа. Акцентує увагу на перевагах організації освітнього процесу в умовах імплементації концептуальних засад концепції, викреслює перспективи реформування закладів загальної середньої освіти відповідно до її положень. Данная статья рассматривает причины реформирования общего среднего образования в Украине, определяет основные этапы реализации концепции Новая украинская школа. Акцентирует внимание на преимуществах организации образовательного процесса в условиях имплементации концептуальных основ концепции, намечает перспективы реформирования учреждений общего среднего образования в соответствии с ее положениями. This paper examines the reasons for reforming general secondary education in Ukraine, describes the main stages of the implementation of the New Ukrainian School program; emphasizes the advantages of organizing the educational process, chosen for implementation of the conceptual foundations of the New Ukrainian School. Paper presents some visions and opinions of practicing teachers, experts of the Ministry of Education and Science of Ukraine, about perspectives and obstacles on the way of realization of the New Ukrainian School. The advantages and disadvantages of teaching secondary school students in a purposeoriented way, where the result is to develop core competences is described.
Опис
Ключові слова
освіта, навчання, Нова українська школа, реформування освіти в Україні, образование, обучение, Новая украинская школа, реформирование образования в Украине, education, training, new Ukrainian school, stages reforming education in Ukraine
Цитування
Зеленська Л. Д. Нова українська школа – стан і перспективи / Л. Д. Зеленська, С. О. Саакова // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [редкол.: Н. І. Білик (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПОІППО. – 2019. – № 1 (184). – С. 5–8.