Питання вокально-хорової підготовки майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті розглядаються питання організації підготовки педагогічних кадрів, зокрема майбутніх вчителів музики, здатних ефективно вирішувати завдання естетичного виховання на всіх етапах навчального процесу, розкривати безмежний світ національного і світового музичного мистецтва. Основою професійної підготовки майбутнього вчителя музики в навчальних закладах виступає вокально-хорова робота, яка сприяє розвитку у студентів професійних вмінь та навичок, а також розкриттю творчого потенціалу особистості. The questions of the organization of the teaching stuff training, especially teachers of music, who are able to decide the aim of aesthetic education during the teaching process, to discover the endless world of the national and world musical art are searched in the article. Тhe basis of the teacher - musician profession training at the educational establishments is the vocal-chorus training, which facilitates the developing of students' professional skills and ability and also the disclosing of creative potential of the individual.
Опис
Ключові слова
педагогічний процес, естетичне виховання, музично-педагогічна підготовка, вокально-хорова робота, teaching process, aesthetic education, musical-pedagogical training, vocal-chorus training
Цитування
Тарарак Н. Г. Питання вокально-хорової підготовки майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах України / Н. Г. Тарарак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 16 (26). – С. 141–144.