ОМОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ (ЧАСОВА МЕТАФОРА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено аналізу політичної картини світу в сучасному дискурсі, а також особливостям репрезентації часових метафор в американському політичному дискурсі. Об'єктом дослідження є вербальні характеристики виступів політичних лідерів США. Предметом дослідження стало змістовне наповнення і прагматичний потенціал американського політичного дискурсу, яке відображає політичну картину світу шляхом накладання темпорального домену метафор на інші домени. Матеріалом дослідження стали виступи політичних лідерів США - Джона Ф. Кеннеді, Дж Буша, Б. Обами, Дж. Маккейна, транскрипти яких розміщені на офіційному сайті Білого дому, а також на сайтах каналу новин CNN, медіаорганізації Politico та новинного журналу US News. The study is devoted to the analysis of the political picture of the world in contemporary discourse, as well as the peculiarities of the representation of temporal metaphors in American political discourse. The object of the study is the verbal characteristics of the speeches of US political leaders. The subject of the study is the content and pragmatic potential of American political discourse, which reflects the political picture of the world by imposing the temporal domain of metaphors on other domains. The material of the study was speeches by US political leaders - John F. Kennedy, J. Bush, B. Obama, J. McCain, transcripts of which are posted on the official website of the White House, as well as on the websites of the CNN news channel, Politico and the US News magazine.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, часова метафора, картина світу, political discourse, time metaphor, world picture
Цитування
Момот К. Г. Омовлення політичної картини світу в сучасному дискурсі (часова метафора) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. Г. Момот ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 76 с.
Колекції