ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнар. центр наук. дослідж.
Анотація
Стаття присвячена аналізу факторів, що визначають формування і розвиток мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Представлено ознаки, критерії та умови здійснення пізнавальної діяльності студентів. Статья посвящается анализу факторов, которые определяют формирование и развитие мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности. Представлены признаки, критерии и условия осуществления познавательной деятельности студентов. The paper analyzes factors determining the formation and development of students’ learning and cognitive motivation. The work presents features, criteria and conditions of implementation of students’ cognitive activity.
Опис
Ключові слова
навчально-пізнавальна діяльність, професійна мотивація, майбутні фахівці, креативність, творчий потенціал, учебно-познавательная деятельность, профессиональная мотивация, будущие специалисты, креативность, творческий потенциал, learning and cognitive activity, career motivation, future specialists, creativity, creative potential
Цитування
Мірошниченко В. М. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ / В. М. Мірошниченко // Пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17-18 верес. 2016 р.) / Міжнар. центр наук. дослідж. – Київ : МЦНД, 2016. – С. 18–20.