Готовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку в умовах благодійної організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається суть поняття "готовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку", визначено напрями діяльності соціальних працівників з соціальної адаптації людей похилого віку в умовах дозвіллєвої платформи Благодійної організації "Благодійного фонду "Карітас Харків". На основі аналізу теоретичних напрацювань щодо напрямів діяльності соціальних інституцій з людьми похилого віку, положень нормативно-правових документів у соціальній галузі визначено й здійснено аналіз змісту структурних компонентів готовності соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації людей похилого віку в умовах дозвіллєвої платформи Благодійної організації "Благодійного фонду "Карітас Харків". В статье рассматривается сущность понятия "готовность социального работника к работе с пожилыми людьми", определены направления деятельности социальных работников по социальной адаптации пожилых людей в условиях досуговой платформы Благотворительной организации "Благотворительный фонд" Каритас Харьков". На основе анализа теоретических наработок по направлениям деятельности социальных институтов с пожилыми людьми, положений нормативно-правовых документов в социальной сфере определен и осуществлен анализ содержания структурных компонентов готовности социальных работников к работе по социальной адаптации пожилых людей в условиях досуговой платформы Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Каритас Харьков". The article considers the essence of the concept "readiness of a social worker to work with the elderly", identifies the activities of social workers on social adaptation of the elderly in the leisure platform of the Charitable Organization of the Charitable Foundation "Caritas Kharkiv". The content of structural components of social workers᾽ readiness to work on social adaptation of elderly people in the leisure platform of Charitable Foundation "Caritas Kharkiv" was determined and analyzed on the basis of the analysis of theoretical developments and legal documents of the activities of social institutions with the elderly.
Опис
Ключові слова
соціальний працівник, соціальна адаптація, готовність до роботи з людьми похилого віку, компоненти готовності соціального працівника, магістерська робота, социальный работник, социальная адаптация, готовность к работе с пожилыми людьми, компоненты готовности социального работника, магистерская работа, social worker, social adaptation, readiness to work with the elderly, components of social workers᾽ readiness, master's work
Цитування
Сех М. І. Готовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку в умовах благодійної організації / М. І. Сех, І. А. Романова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 67–74.