Технологія соціально-педагогічної діяльності з адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі засобами дозвілля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначена та обґрунтована технологія соціально-педагогічної діяльності з адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі засобами дозвілля. Определена и обоснована технология социально-педагогической деятельности по адаптации студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении средствами досуга.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація студентів, умови навчання, дозвілля, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация студентов, условия обучения, досуг, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adaptation of students, conditions of education, leisure, general educational institutions, student work
Цитування
Трофимець О. С. Технологія соціально-педагогічної діяльності з адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі засобами дозвілля / О. С. Трофимець // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 51.