Педагогічний шлях Х. Д. Алчевської

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто досвід Х. Д. Алчевської у справі народної освіти, яка зробила вагомий внесок у розвиток освіти у ХІХ ст., поширення жіночих закладів освіти, збагачення методів навчання тогочасної школи, популяризації національної культури. The article considers the experience of H. D. Alchevska in the field of public education, which made a significant contribution to the development of education in the nineteenth century, the spread of women's educational institutions, enrichment of teaching methods of the school of that time, popularization of national culture.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Х. Д. Алчевська, pedagogical heritage, pedagogical ideas, H. D. Alchevska
Цитування
Боровок В. Педагогічний шлях Х. Д. Алчевської / В. Боровок, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 26–28.