Стосунки «дідусь, бабуся – онук/онуки» у творах дитячої літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено стосунки між бабусями/дідусями та онуками у прозових творах української дитячої літератури. Аналіз творів ХХ століття виявив, що у зображенні стосунків двох категорій людей переважає позитивне ставлення. Бабусі та дідусі завжди готові прийти на допомогу, вислухати своїх онуків, вони вкладають у них свою найтеплішу любов і піклування. Зауважено, що тема стосунків між дідусем, бабусею і онуками є надзвичайно актуальною у дитячій літературі. У творах вони часто зображуються як особливі та цінні, завдяки чому мають глибокий культурний, соціальний та емоційний контекст, який привертає увагу як авторів, так і читачів. The publication examines the relationship between grandparents and grandchildren in prose works of Ukrainian children's literature. An analysis of works of the 20th century revealed that a positive attitude prevails in the depiction of the relationship between two categories of people. Grandparents are always ready to help, listen to their grandchildren, they invest in them their warmest love and care. It is noted that the topic of relations between grandfather, grandmother and grandchildren is extremely relevant in children's literature. In works, they are often depicted as special and valuable, thus having a deep cultural, social and emotional context that attracts the attention of both authors and readers.
Опис
Ключові слова
дитяча література, міжпоколінна взаємодія, українська література, студентські роботи, children's literature, intergenerational interaction, Ukrainian literature, student works
Цитування
Закопайло Є. Стосунки «дідусь, бабуся – онук/онуки» у творах дитячої літератури / Є. Закопайло // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 43–44.