Проблеми менеджменту та маркетингу на українських підприємствах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Таким чином ми вважаємо, що менеджмент і маркетинг в Україні повинен бути орієнтований на створення такого внутрішнього середовища, яке б забезпечувало необхідний результат й ефективність діяльності підприємства, а працівники сфери управління повинні оволодіти знаннями з економічної теорії, маркетингу і підприємництва. Таким образом мы считаем, что менеджмент и маркетинг в Украине должен быть ориентирован на создание такой внутренней среды, которая бы обеспечивала необходимый результат и эффективность деятельности предприятия, а работники сферы управления должны овладеть знаниями по экономической теории, маркетингу и предпринимательству. Thus, we believe that management and marketing in Ukraine should be focused on creating such an internal environment that would provide the necessary result and efficiency of the enterprise, and employees in the management sector should master knowledge of economic theory, marketing and entrepreneurship.
Опис
Ключові слова
менеджмент, маркетинг, підприємства, ринкові відносини, студентські роботи, предприятия, рыночные отношения, студенческие работы, management, marketing, enterprises, market relations, student work
Цитування
Профатілова О. О. Проблеми менеджменту та маркетингу на українських підприємствах / О. О. Профатілова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 101–102.