ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

dc.contributor.authorСемотюк, Г. Ю.
dc.date.accessioned2023-04-21T14:02:40Z
dc.date.available2023-04-21T14:02:40Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Особистісно орієнтований підхід до організації роботи щодо опанування дітьми з різними видами нозологій основами здоров’язбережувальної компетентності забезпечує їм найбільш комфортні, безконфліктні і безпечні умови її розвитку та природного потенціалу. Цей підхід в освіті характеризується гуманістичністю, психотерапевтичною спрямованістю. Дитина не відчуває тиску та примусу з боку дорослого. Саме за таких умов дошкільники з особливими освітніми потребами набувають навичок здорового способу життя, навчаються вільно виявляти позитивні емоції. The publication deals with the formation of of health-saving competence in preschool children with special educational needs. A personality-oriented approach to organising work on mastering children with different types of nosologies with the basics of health-saving competence provides them with the most comfortable, conflict-free and safe conditions for their development and natural potential. This approach to education is characterised by its humanistic and psychotherapeutic orientation. A child does not feel pressure or coercion from an adult. It is under these conditions that preschoolers with special educational needs acquire healthy lifestyle skills lifestyle, learn to express positive emotions freely.
dc.identifier.citationСемотюк Г. Ю. Теоретико-методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / Г. Ю. Семотюк // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 534–539.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10937
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування здоров’язбережувальної компетентності
dc.subjectнозологія
dc.subjectздоровий спосіб життя
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectformation of health-saving competence
dc.subjectnosology
dc.subjecthealthy lifestyle
dc.subjectpreschool children
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.titleТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
dc.title.alternativeTHEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING OF HEALTH-SAVING COMPETENCE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Семотюк Г.Ю. Теоретико-методичні засади формування.pdf
Розмір:
453.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: