ЕЛЕКТРОННО-ОСВІТНІ КОНТЕНТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

dc.contributor.authorПаренко, П. Д.
dc.date.accessioned2024-02-27T08:52:18Z
dc.date.available2024-02-27T08:52:18Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування інформаційно-цифрової компетентності учнів за допомогою електронно-освітніх контентів на уроках математики. У роботі проаналізовано наукову літературу з проблем формування інформаційно-цифрової компетентності учнів та використання електронно-освітніх контентів у освітньому процесі школи; визначено компоненти інформаційно-цифрової компетентності учнів; охарактеризовано основні види електронно-освітніх контентів; розроблено методику формування інформаційно-цифрової компетентності учнів за допомогою електронно-освітніх контентів на уроках математики; експериментально перевірено методику формування інформаційно-цифрової компетентності учнів за допомогою електронно-освітніх контентів на уроках математики. The master's thesis is a theoretical-experimental study of the problem of forming students' information and digital competence with the help of electronic educational content in mathematics lessons. The work analyzed the scientific literature on the problems of forming the information and digital competence of students and the use of electronic educational content in the educational process of the school; the components of information and digital competence of students are determined; the main types of electronic educational content are characterized; the method of forming the information and digital competence of students with the help of electronic educational content in mathematics lessons has been developed; experimentally tested the method of forming the information and digital competence of students using electronic educational content in mathematics lessons.
dc.identifier.citationПаренко П. Д. Електронно-освітні контенти як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / П. Д. Паренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 82 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14139
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування
dc.subjectучні
dc.subjectкомпетентність
dc.subjectінформаційно-цифрова компетентність
dc.subjectурок математики
dc.subjectелектронно-освітній контент
dc.subjectformation
dc.subjectstudents
dc.subjectcompetence
dc.subjectinformation and digital competence
dc.subjectmathematics lesson
dc.subjectelectronic educational content
dc.titleЕЛЕКТРОННО-ОСВІТНІ КОНТЕНТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
dc.title.alternativeE-LEARNING CONTENT AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE
dc.typeOther
Файли
Колекції