ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorМозгіна, Н. І.
dc.date.accessioned2021-06-10T13:02:29Z
dc.date.available2021-06-10T13:02:29Z
dc.date.issued2019-11-22
dc.description.abstractУ статті розкрито практичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики адиктивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти, визначено складники професійної підготовки до відповідного виду діяльності, наведено комплекс засобів їхньої професійної підготовки та результати експериментальної перевірки його ефективності в умовах закладу вищої освіти. В статье раскрыты практические аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике аддиктивного поведения подростков в учреждениях общего среднего образования, определены составляющие профессиональной подготовки к соответствующему виду деятельности, приведен комплекс средств их профессиональной подготовки и результаты экспериментальной проверки его эффективности в условиях учреждения высшего образования. The article describes the practical aspects of professional training of future specialists in the prevention of adequate behavior of adolescents in secondary schools, identifies the components of vocational training of the respective type of activity, presents a set of means of their professional training and the results of experimental verification of its effectiveness in educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМозгіна Н. І. Практичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики адиктивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / Н. І. Мозгіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 108–111.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5375
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні фахівці соціальної галузіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактика адиктивної поведінки підлітківuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомплекс засобівuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие специалисты социальной сферыuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактика аддиктивного поведения подростковuk_UA.UTF-8
dc.subjectучреждения общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомплекс средствuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectvocational traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture specialists in the social field,uk_UA.UTF-8
dc.subjectprevention of adolescent addictive behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitutions of general secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomplex of facilitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ К ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePRACTICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS SOCIAL FIELD TO THE PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мозгіна Н.І. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ.pdf
Розмір:
670.47 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: