Система змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти

dc.contributor.authorТаран, І.
dc.date.accessioned2023-08-28T10:44:28Z
dc.date.available2023-08-28T10:44:28Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто змішане навчання в умовах цифровізації вищої освіти. Цифровізація вищої освіти – це процес впровадження технологій, які дозволяють покращити якість навчання та підвищити ефективність управління навчальним процесом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Це охоплює використання електронних ресурсів, програмного забезпечення та інших інструментів, які дозволяють покращити доступ до знань та сприяють розвитку компетенцій студентів у віртуальному просторі. Наведено компоненти для реалізації системи змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти. Зазначено, що цифрові технології дозволяють студентам відчути себе більш активними учасниками освітнього процесу, дозволяючи їм самостійно керувати своїм навчанням і підвищувати його ефективність. Цифрові ресурси, такі як електронні підручники, відеоуроки, інтерактивні завдання та тести, можуть допомогти студентам краще засвоювати матеріал. The publication examines blended learning in conditions of digitalization of higher education. Digitization of higher education is the process of introducing technologies that allow improving the quality of education and increasing the effectiveness of managing the educational process with the help of information and communication technologies. This includes the use of electronic resources, software and other tools that improve access to knowledge and promote the development of students' competencies in the virtual space. The components for the implementation of the mixed learning system in the conditions of digitization of higher education are given. It is noted that digital technologies allow students to feel more active participants in the educational process, allowing them to independently manage their studies and increase their effectiveness. Digital resources such as e-textbooks, video lessons, interactive assignments, and quizzes can help students learn the material better.
dc.identifier.citationТаран І. Система змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти / І. Таран // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 52.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12285
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзмішане навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectцифрові технології
dc.subjectмайбутні учителі
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectblended learning
dc.subjecteducational process
dc.subjectdigital technologies
dc.subjectfuture teachers
dc.subjectmaster's theses
dc.titleСистема змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти
dc.title.alternativeThe system of mixed learning in conditions of digitization of higher education
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Таран І. Система змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: