Изучаването и препотаването на български език в Таврия: предизвикателсва и перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Българският език като предмет се изучава в Приморски многопрофилен регионален лицей (гр. Приморск, Запорожка област), но броят на часовете всяка година намалява. Това, разбира се, негативно влияе на подготовката на кандидат-студентите, които постъпват във висшите учебни заведения на България, защото за таврийските българи Приморският лицей е единственото учебно заведение, където децата имат възможност на достойно равнище да овладеят родния си език. Ако сравним изучаването на български език сега, в началото на ΧΧІ в. с изучаването му през осемдесетте години на ХХ в. — много десетилетия назад, може да се направи извод, че отдавна в Таврия българите са усвоявали езика си по-пълноценно, отколкото днес. У Приморському політехнічному регіональному ліцеї (м. Приморськ Запорізької області) вивчається болгарська мова як предмет, але з кожним роком кількість класів зменшується. Це, звичайно, негативно впливає на підготовку абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів Болгарії, адже для таврійських болгар Приморський ліцей є єдиним навчальним закладом, де діти мають можливість гідно навчатися. рівень володіння рідною мовою. Якщо порівняти вивчення болгарської мови зараз, на поч у ΧΧΙ столітті з його вивченням у 80-х роках 20 століття — багато десятиліть тому, можна зробити висновок, що дуже давно в Таврії болгари оволоділи своєю мовою повніше, ніж сьогодні. The Bulgarian language as a subject is studied at the Primorsky Polytechnic Regional Lyceum (city of Primorsk, Zaporozhye Region), but the number of classes decreases every year. This, of course, negatively affects the preparation of the candidate students who enter the higher educational institutions of Bulgaria, because for the Taurian Bulgarians, the Primorsky Lyceum is the only educational institution where children have the opportunity of a dignified level to master their native language. If we compare the study of the Bulgarian language now, at the beginning in the ΧΧΙ century with its study in the eighties of the 20th century — many decades ago, it can be concluded that a long time ago in Tavria, the Bulgarians mastered their language more fully than today.
Опис
Ключові слова
българският език, Таврия, Приморски многопрофилен регионален лицей, болгарська мова, Таврія, Приморський багатопрофільний обласний ліцей, the Bulgarian language, Tavria, Primorski multi-profile regional lyceum
Цитування
Корнієнко С. Изучаването и препотаването на български език в Таврия: предизвикателсва и перспективи / С. Корнієнко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 329–334.