КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ДИЗАРТРІЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто корекцію порушень мовлення у дітей з дизартрією. Визначено зміст логопедичної роботи з корекції порушень мовлення дітей старшого дошкільного віку, враховуючи індивідуальні та особистісні особливості кожної дитини. The publication deals with the correction of speech disorders in children with dysarthria. The content of speech therapy work on the correction of speech disorders in children of senior preschool age is determined, taking into account individual and personal characteristics of each child.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, корекційно-розвивальна робота, логопедія, дизартрія, speech development, correctional and developmental work, speech therapy, dysarthria
Цитування
Зінченко Д. А. Корекційно-розвивальні аспекти розвитку мовлення у дітей дошкільного віку, які страждають на дизартрію / Д. А. Зінченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 387–391.