ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ДО УМОВ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальну адаптацію підлітків до умов прийомних сімей етнопедагогічними засобами. Визначено етапи роботи та ключові напрями у змісті технології роботи соціального педагога з соціальної адаптації підлітків. Зазначено, що використання етнопедагогіки допомагає соціальному педагогу створити сприятливу атмосферу для успішної соціальної адаптації підлітків у прийомній сім’ї, сприяє розвитку їхньої самоідентифікації та позитивного ставлення до себе й найближчого оточення, допомагає встановити зв’язок з власними етнічними коренями та культурою, що є важливим для успішної соціальної адаптації. Ця технологія допомагає соціальному педагогу ефективно працювати з підлітками та сімейним середовищем у прийомних сім’ях. The publication examines the social adaptation of adolescents to the conditions of foster families by ethno-pedagogical means. The stages of work and key directions in the content of the technology of work of a social pedagogue on social adaptation of adolescents are determined. It is noted that the use of ethnopedagogy helps the social pedagogue to create a favorable atmosphere for the successful social adaptation of adolescents in a foster family, contributes to the development of their self-identification and positive attitude towards themselves and their immediate environment, helps to establish a connection with their own ethnic roots and culture, which is important for successful social adaptation. This technology helps the social worker work effectively with adolescents and the family environment in foster families.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, адаптація, діти-сироти, прийомні сім'ї, етнопедагогіка, студентські роботи, social work, adaptation, orphans, foster families, ethnopedagogy, student works
Цитування
Силиверст Ю. В. Технологічні аспекти роботи соціального педагога з соціальної адаптації підлітків до умов прийомних сімей етнопедагогічними засобами / Ю. В. Силиверст // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 295–299.