Ковалики (Elateridae, Coleoptera) у складі консорції гнізд птахів штучних гніздівель північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Метою наших досліджень було з’ясувати видовий склад родини Elateridae у гніздах птахів ШГ в різних біогеоценозах північного сходу України. В основу роботи покладені дані визначення ентомологічного матеріалу (2019−2021 рр.) із гнізд птахів, які гніздяться у ШГ. Збір матеріалу проводили у Харківській (РЛП «Фельдман Екопарк», НПП «Гомільшанські ліси») та Сумській областях (Гетьманському НПП, урочищі «Вакалівщина»), Загалом проаналізовано 301 особину коваликів, ідентифіковано 12 видів The aim of our research was to find out the species composition of the Elateridae family in the nests of the ShG birds in different biogeocenoses of northeastern Ukraine. The work is based on data from the determination of entomological material (2019−2021) from the nests of birds nesting in ShG. The collection of material was carried out in the Kharkiv region (Feldman Ecopark RLP, Gomilshan Forests NPP) and Sumy Oblasts (Hetman NPP, Vakalivshchyna tract). In total, 301 individuals of woodpeckers were analyzed, 12 species were identified
Опис
Ключові слова
родина Elateridae, гнізда птахів, біогеоценози, північний схід України, family Elateridae, nests of birds, biogeocenoses, northeastern Ukraine
Цитування
Ярис О. О. Ковалики (Elateridae, Coleoptera) у складі консорції гнізд птахів штучних гніздівель північного сходу України / О. Ярис, М. Чумак // Ужгородські ентомологічні читання – 2022 [Електронне видання] : тези доп. наук. конф., Ужгород, 30 верес. – 2 жовт. 2022 р. – Ужгород, 2022. – С. 22.