Роль соціального виховання особистості в умовах війни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті узагальнено, що соціальне виховання особистості – це спеціально організований процес творення людини як представника певної групи, забезпечення становлення і реалізації її потенціалу як представника певної спільноти, суспільства в цілому. Розкрито роль соціального виховання особистості в умовах війни. The author of the article summarizes that the social education of the individual is this is a specially organized process of creating a person as a representative of a certain group, ensuring the formation and realization of its potential as a representative a certain community, society as a whole. The role of social education of the individual in the conditions of war is revealed.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, особистість, свідомість, social education, personality, consciousness
Цитування
Васильєва М. П. Роль соціального виховання особистості в умовах війни / М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 48–50.