ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

dc.contributor.authorМорозов, Д.
dc.contributor.authorКривенцова, І.
dc.date.accessioned2024-01-15T14:08:17Z
dc.date.available2024-01-15T14:08:17Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.description.abstractВ роботі розглядається вплив засобів ритміки та хореографії на координаційні здібності молодших школярів. Мета роботи – апробація програми з визначення впливу засобів ритміки та хореографії на координаційні здібності учнів молодших класів. Учасники: у дослідженні взяли участь учнів 4-х класів (n=40), з них: 20 дівчат та 20 хлопців. Всі учасники були поділені на дві групи контрольну (КГ, n=20) та експериментальну (ЕГ, n=20). В ЕГ щотижня відбувалися 2 уроки хореографії й один урок фізичної культури. Учні КГ займалися за стандартною програмою НУШ і мали 2 уроки фізичної культури й один урок хореографії. Дослідження тривало 10 тижнів. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; тестування рухової підготовленості; методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що під впливом розробленої програми, достовірні зміни між показниками хлопців КГ та ЕГ відбулися у всіх тестах (при p<0,05). У дівчат ЕГ суттєво зросли показники у тесті «Ритмічні рухи верхніх і нижніх кінцівок, за 20 секунд» (при p<0,01); також зміни відбулися в тестах 1, 2, 7, 8, 9 (при p<0,05). Проте, у тестах 3, 4, 5, 6 (силові тести) в ЕГ та КГ зросли показники, але достовірних змін не відбулося (при p>0,05). Доведено, що розроблена танцювальна програма позитивно впливає на розвиток рухових якостей дітей, сприяє позитивному емоційному стану, вимагає прояву активності та відповідальності. The work examines the influence of rhythmic and choreographic tools on the coordination abilities of younger schoolchildren. The purpose of the work is to test the program for determining the impact of rhythmic and choreographic tools on the coordination abilities of elementary school students. Participants: 4th grade students (n=40), 20 girls and 20 boys took part in the study. All participants were divided into two groups: control (CG, n=20) and experimental (EG, n=20). EG had 2 choreography lessons and one physical education lesson every week. The students of CG studied according to the standard program of NUS and had 2 lessons of physical culture and one lesson of choreography. The study lasted 10 weeks. Research methods: analysis of scientific and methodical literature; pedagogical observations; motor readiness testing; methods of mathematical statistics. The results. It was established that under the influence of the developed program, significant changes between the indicators of CG and EG boys occurred in all tests (at p<0.05). In the EG girls, the indicators in the test "Rhythmic movements of the upper and lower limbs, in 20 seconds" increased significantly (at p<0.01); also changes occurred in tests 1, 2, 7, 8, 9 (at p<0.05). However, in tests 3, 4, 5, 6 (power tests) the indicators in EG and CG increased, but there were no significant changes (at p>0.05). It has been proven that the developed dance program has a positive effect on the development of children's motor skills, promotes a positive emotional state, and requires the manifestation of activity and responsibility.
dc.identifier.citationМорозов Д. Особливості розвитку координаційних здібностей молодших школярів / Д. Морозов, І. Кривенцова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 127–134.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13583
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectритміка
dc.subjectхореографія
dc.subjectфізична підготовленість
dc.subjectучні
dc.subjectурок
dc.subjectфізична культура
dc.subjectrhythm
dc.subjectchoreography
dc.subjectphysical fitness
dc.subjectstudents
dc.subjectlesson
dc.subjectphysical culture
dc.titleОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Морозов Д., Кривенцова І. Особливості розвитку координаційних здібностей молодших школярів.pdf
Розмір:
1.73 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: