НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається проблема пошуку нових прийомів та способів підвищення мотивації навчання іноземних мов. Розкрито суть понять «педагогічна технологія» та «СМАРТ-освіта», які здатні забезпечити високий рівень навчання, що відповідає завданням та можливостям сьогоднішнього світу; наводиться приклад роботи з платформою «Liveworksheets». world are given; the example of working with the platform “Liveworksheets” is given.
Опис
Ключові слова
нові інформаційні технології, педагогічна технологія, самостійна робота, соціальні мережі, навчання, іноземні мови, аспірантські роботи, the latest information technology, pedagogical development, independent work, social networks, education, foreign languages, postgraduate works
Цитування
33. Бабак Г. С. Нові педагогічні технології у навчанні іноземних мов / Г. С. Бабак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 215–218.