ПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ І РАННЬОГО БАРОКО (КІНЕЦЬ XV - СЕРЕДИНА XVII ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито чинники формування і характерні риси культурних епох Ренесансу і раннього Бароко, показано шляхи проникнення і форми адаптації цих нових явищ в культурному житті Польщі (і загалом Речі Посполитої). Водночас з'ясовано специфічні явища Ренесансу і раннього Бароко в рамках польської культури (і насамперед — феномен сарматизму). Вивчено головні культурні здобутки, які наприкінці XV – середині XVII ст. унаочнюються в Польщі (і загалом в Речі Посполитій) в сфері освіти, письмової культури (історіографії, літератури, публіцистики), скульптури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики. The paper reveals the factors of genesis and characteristic features of the cultural epochs of the Renaissance and early Baroque, shows the ways of infiltration and forms of adaptation of these new cultural phenomena in the Poland (as well as in the Polish-Lithuanian Commonwealth in general). The specific Polish phenomena of the Renaissance and early Baroque (and primarily the Sarmatism) were also clarified. The paper deals with main cultural achievements, which have occurred at the end of the 15th – in the middle of the 17th centuries in Poland (as well as in the Polish-Lithuanian Commonwealth in general) in the fields of education, written culture (historiography, literature, publicism), sculpture, painting, architecture, music.
Опис
Ключові слова
Ренесанс, Бароко, Польща, Річ Посполита, шкільництво, письмова культура, сарматизм, скульптура, образотворче мистецтво, музика, архітектура, Renaissance, Baroque, Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, schooling, written culture, Sarmatism, sculpture, visual arts, music, architecture
Цитування
Кондратенко О. В. Польська культура доби Ренесансу і раннього Бароко (кінець XV - середина XVII ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. В. Кондратенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 93 с. : іл. + дод.
Колекції