ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано безпеку дитини в інформаційному середовищі. Інтернет-технології стали природною частиною життя дітей і сучасної молоді, а невміння працювати з гаджетами і орієнтуватися в інтернет-просторі в сучасному суспільстві можна порівняти з невмінням писати й читати, бо занурення в інтернет-простір є не тільки розвагою, але й засобом спілкування, самовираження та розвитку. Зазначено, що вирішення проблеми забезпечення безпеки дітей та молоді в просторі Інтернет є важливим завданням теорії та практики соціальної роботи. The publication analyses the safety of children in the information environment. Internet technologies have become a natural part of the lives of children and young people, and the inability to work with gadgets and navigate the Internet space in modern society can be compared to the inability to write and read, because immersion in the Internet space is not only entertainment, but also a means of communication, self-expression and development. It is noted that solving the problem of ensuring the safety of children and young people on the Internet is an important task for the theory and practice of social work.
Опис
Ключові слова
безпека, інформаційне середовище, Інтернет, діти, молодь, соціальна робота, security, information environment, Internet, children, youth, social work
Цитування
Потіхенська О. В. Інформаційні ризики безпеки дитини в інформаційному середовищі / О. В. Потіхенська // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 162–165.