Процес формування ворожого ставлення до національних меншин в умовах тоталітаризму: образ ворога-поляка на Харківщині (1920-1930 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено питання більшовицьких репресій проти польських мешканців Харківщини, які активно здійснювалися в 1920–30-х рр. The article examines the issue of Bolshevik repressions against Polish residents of the Kharkiv region, which were actively carried out in the 1920s and 1930s.
Опис
Ключові слова
тоталітаризм, національні меншини, поляки Харківщини, totalitarianism, national minorities, Poles of the Kharkiv region
Цитування
Красновський М. С. Процес формування ворожого ставлення до національних меншин в умовах тоталітаризму: образ ворога-поляка на Харківщині (1920-1930 рр.) / М. С. Красновський, С. О. Сєряков // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 214–216.